ASISTENŢA DE URGENŢĂ NU ESTE DISPONIBILĂ PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE

CERERE DE ÎNREGISTRARE

ÎN BAZA DE DATE A SNUAU A PERSOANEI CU DIZABILITĂŢI DE AUZ ŞI/SAU VORBIRE
ŞI A NUMĂRULUI DE TELEFON DEŢINUT

Conform OUG nr. 34/2008, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 132/2015):
- "persoanele cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire au dreptul să comunice prin mesaje asociate unui apel de urgenţă, cu condiţia înregistrării prealabile în baza de date a SNUAU a numărului de telefon deţinut";
- mesajul asociat unui apel de urgenţă este „orice mesaj scurt (SMS), transmis ulterior unui apel de urgenţă, privind aceeaşi situaţie de urgenţă, către Serviciul de urgenţă 112, de o persoană cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire înregistrată la administratorul SNUAU, care necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie”;
- "numărul unic pentru mesajele asociate apelurilor de urgenţă în reţelele publice de telefonie mobilă este 113”.
Înregistrarea datelor în baza de date a SNUAU este posibilă numai după completarea şi transmiterea prezentei cereri de înregistrare şi a documentelor doveditoare aferente.
În cazul modificării datelor se va completa un nou formular cu toate datele actualizate necesare înregistrării. Doar ultima înregistrare / modificare va fi luată în considerare.


SOLICITANTDATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT


ADRESA DE DOMICILIU DIN ACTUL DE IDENTITATE

ADRESA DE REŞEDINŢĂ / CORESPONDENŢĂ A SOLICITANTULUI


CATEGORIE DIZABILITATE / DEFICIENȚĂ SOLICITANT


DOCUMENT DOVEDITORNUMĂRUL DE TELEFON AL SOLICITANTULUI CARE SE ÎNREGISTREAZĂ ÎN BAZA DE DATE A SNUAUÎNCĂRCARE DOCUMENTE SOLICITANT

attach_file

Câmpurile active marcate cu * sunt obligatorii

Sunt de acord cu prelucrarea, conform legii, de către administratorul SNUAU a datelor cu caracter personal furnizate prin cererea de înregistrare.

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile din prezenta cerere de înregistrare, precum şi documentele anexate corespund realităţii.

Pentru evitarea completării automate, introduceţi textul din imaginea alăturată

TRIMITETI DATELE PENTRU VALIDARE
Se incarca...